Category Archives: Nezaradené

Frézovanie a vložkovanie komínov

Category : Nezaradené

Frézovanie a vložkovanie komínov je najrýchlejšie a najlacnejšie riešenie problémov Vášho komína.

Dôvody na frézovanie a vložkovanie komína

Dôvodov na frézovanie a vložkovanie komínov je viac.

Najčastejším dôvodom je netesnosť komínového telesa. Pričom búranie a výstavba nového komína by bola časovo aj finančne výrazne náročnejšia ako vyfrézovanie a vyvložkovanie pôvodného komína. V prípade zadechtovaného komína vzniká ďalšie šírenie dechtu do muriva a následne môže prenikať moknutie a zápach až do vnútorných priestorov. Oveľa väčším rizikom je však vznietenie dechtu (v najhoršom prípade môže vyniknúť explózia). Pri jeho horení vzniká v komíne teplota až 1100 stupňov a v závislostí od hrúbky nánosu dechtu v komíne môže horieť aj niekoľko hodín. To často spôsobí poškodenie či požiar okolitých konštrukcií. Frézovanie komína zároveň vyčistí vnútornú stranu komína od dechtu a následné vyvložkovaný komín je možné čistiť silikónovou kefou.

Iným dôvodom na frézovanie a vložkovanie komína je pripojenie nového spotrebiča na pôvodný komín. Pričom pôvodný komín nespĺňa požiadavky na ťah komína. Komín ma slabý ťah, čo má za následok, že po otvorení dvierok spotrebiča sa do miestnosti dostáva dym z horenia. Frézovanie komína Vám umožní zväčšiť prieduch komína, čím sa zväčší jeho účinnosť. V prípade napojenia kondenzačného kotla je tiež potrebné komín vyvložkovať. Vyfrézovaný a vyvložkovaný komín môžete tiež použiť pre účely vzduchotechniky.

Ako prebieha frézovanie a vložkovanie komína

Frézovanie sa uskutočňuje z vonkajších priestorov komína, dochádza tak k minimálnemu zásahu v obytných priestoroch. Vyfrézovaný materiál zostáva na dne komína a vyberá sa komínovými dvierkami. Fréza sa spustí z vrchnej časti komína. Frézovacia hlava, na ktorej sú retiazky sa roztočí a tak obíjajú vnútornú časť komína.

Viac o frézovaní si môžete prečítať v sekci frézovanie komínov.

Po vyfrézovaní je potrebné do komína osadiť vložku. Komínová vložka sa do vyfrézovaného prieduchu vkladá zhora. Musí byť pevné spojená, pre osadenie napojovacích dielov je potrebné zhotoviť montážne otvory.

Vložkujeme komíny kvalitnými nerezovými vložkami Jeremias s hrúbkou 0,6 mm, 0,8 mm a 1 mm. Vložkujeme z nerezového, žiaruvzdorného a kyselineodolného materiálu triedy 1:4404.

Viac o vložkovaní si môžete prečítať v sekcii vložkovanie komínov.

Celá rekonštrukcia komína je zvyčajne urobená za 1 deň.

Frézovanie a vložkovanie komína – cena

Cena za frézovanie a vložkovanie komína je závislá od viacerých faktorov. Uviesť na stránke konkrétny cenník so všetkými položkami by bolo neprehľadné a príliš komplikované na vypočítanie. Na stránke preto uvádzame len orientačný cenník za frézovanie a vložkovanie komína. Našu cenovú ponuku Vám predložíme po obhliadke konkrétneho komína. Pre predbežnú konzultáciu nám však neváhajte zavolať.

Pri porovnávaní cenových ponúk je potrebné dať pozor, či cena obsahuje naozaj všetky položky. Nielen cenu za vyfrézovanie a vyvložkovanie komína, ale napr. aj cenu za vyvedenie dymovodov, … . Často totiž tá najlacnejšia ponuka neskončí v skutočnosti ako najlacnejšia. Naša cenová ponuka už obsahuje všetky tieto položky, na ktorých sa dohodneme pri obhliadke rekonštruovaného komína. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu je komínová vložka. Ušetrením možno 10-15% z ceny použitím menej kvalitnej vložky môžete výrazne znížiť životnosť zrekonštruovaného komína, čo v konečnom dôsledku prinesie Vašu nespokojnosť a nakoniec aj vyššie náklady. Preto my používame pri vložkovaní komínov kvalitné nemecké nerezové vložky Jeremias.

Ponúkame Vám profesionálne odvedenú prácu za rozumné ceny.

Kominárske služby

Najčastejšou príčinou požiarov sú neudržiavané komíny. Udržiavanie a rekonštrukcie a komínov by sa malo robiť priebežne s dodržaním platných noriem. Ako často čistiť komín uvádzame v sekcii legislatíva.

Našim zákazníkom ponúkame profesionálne kominárske služby, kontrolu a čistenie komínov certifikovaným kominárom, ktorý Vám vydá Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu, prípadne v prípade len kontroly komína Potvrdenie o kontrole.

Viac o nami poskytovaných kominárskych službách môžete nájsť v sekcii kominárske služby.

 

Veľmi radi Vám odpovieme na akékoľvek otázky ohľadne frézovania komínov, vložkovania komínov a iných kominárskych prác na tel. 0915 967 535 alebo 0911 357 214