Kominárske služby

Frézovanie komínov

Frézovanie komínov je technológia, ktorá rýchle a šetrne obnoví komín a predĺži jeho životnosť. Frézovanie sa uskutočňuje z vonkajších priestorov komína, dochádza tak k minimálnemu zásahu v obytných priestoroch. Frézujú sa komíny z bežne používaných materiálov – tehla, šamot, betón, keramika.

Vložkovanie komínov

Vložkovanie je vyplnenie otvoru v komíne komínovou vložkou. Je to rýchly spôsob ako rýchlo obnoviť starý komín. Používame nerezové vložky z rôznou hrúbkou. Závisí to od toho, či je použitý plynový spotrebič alebo kotol na tuhé palivá.

Kontrola komína a dymovodu

Kontrolujeme stavebno-technickú konštrukciu komína, stav komínového muriva, dymovodu. Posúdime umiestnenie  horľavých predmetov a materiálov v nadväznosti na konštrukciu komína. Posúdime ako je zabezpečený prístup ku komínu a čistiacim otvorom. Posúdime napojenie spotrebiča na komínové teleso. Vystavíme Potvrdenie o kontrole.

Kontrola a čistenie komína a dymovodu

Urobíme prvotnú kontrolu komína a potom nasleduje čistenie komína. Odstránime produkty horenia, dechtu, ktoré sa uchytili v spalinovej ceste, vyčistíme dymovod napojený na spotrebič. Odstránené nánosy vyberieme do pripravených nádob. Pri vhodnom prístupe vyčistíme komínovú násadu a lapač iskier. Po vyčistení komína vystavíme Potvrdenie o kontrole a čistení komína a dymovodu.

Čistenie sporáka

Pri čistení sporáka spod varnej dosky a z priestoru okolo rúry na pečenie vyberieme popol. Ak konštrukcia sporáka umožní tak vyberieme celú rúru na pečenie. 

Montáž fasádnych 3 zložkových komínov – Jeremias Inspire

Montujeme fasádne nerezové komíny nemeckej značky Jeremias Inspire.

Dopojenie spotrebičov

Dopájame spotrebiče nerezovými alebo čiernymi rúrami.

Dopojenie plynových kotlov

Dopájeme plynové kotle ku komínu. V prípade potreby zároveň komín vyvložkujeme, aby ho bolo možné používať s plynovým spotrebičom.