Frézovanie komínov

Komín je dôležitou súčasťou stavby a preto je nevyhnutné venovať mu maximálnu pozornosť. Neudržiavanie komína môže viesť k zapáleniu sadzí v komíne a následnému požiaru.

Frézovanie komínov je technológia, ktorá rýchle a šetrne obnoví komín. Predĺži životnosť komína.

Frézovanie sa uskutočňuje z vonkajších priestorov komína, dochádza tak k minimálnemu zásahu v obytných priestoroch. Vyfrézovaný materiál zostáva na dne komína a vyberá sa komínovými dvierkami.
Fréza sa spustí z vrchnej časti komína. Frézovacia hlava, na ktorej sú retiazky sa roztočí a tak obíjajú vnútornú časť komína. Tým sa zväčší  komínový prieduch. Pri frézovaní sa môže odfrézovať maximálne do jednej tretiny komínovej steny, aby nedošlo k narušeniu komínovej statiky. Minimálny prierez komína, ktorý je možné vyfrézovať je 100 mm a maximálny 280 mm.  Zväčša sa frézuje v priemeroch 160, 180, 190, 210 mm.

Frézujeme komíny z bežne používaných stavebných materiálov – tehla, šamot, betón alebo keramika. Dajú sa frézovať aj krivé komíny.
Veľkou výhodou frézovania komína je odstránenie nánosov spaľovania, ako je decht a sadze, vznikajúce počas aktívneho využívania komína.
Po frézovaní je potrebné previesť vložkovanie komína, ktoré zabezpečí bezpečnú, protipožiarnu ochranu a prevádzku určenú predpismi o prevádzkovaní komínov.

Frézovaním sa

  • zlepší ťah komína,
  • odstránia sa nánosy ako decht, sadze
  • zvýši sa bezpečnosť komína,
  • rýchla rekonštrukcia