Cenník

Ku každej zákazke pristupujeme individuálne. Cena závisí od rozsahu prác.

Frézovanie a vložkovanie komínov

Cena závisí od viacerých faktorov, napr. materiálu, z ktorého je komín postavený, veľkosti prieduchu, typu vložky, priemeru vložky atď.  Konečná cena je teda stanovená po obhliadke na mieste. Približná cena za vyfrézovanie a vyvložkovanie(vrátane materiálu) sa pohybuje v rozmedzí 80-130 eur/meter. Pre predbežnú konzultáciu nás kontaktujte.

Čistenie a kontrola prieduchov komínov a dymovodov

Čistíme a kontrolujeme komíny a dymovody pre všetky typy palív (pevné, plynné a kvapalné). Cena sa pohybuje v desiatkach eur, v závislosti od počtu a priemeru prieduchov, miery zanesenia, … .

Čistenie spotrebičov na pevné palivo

Cena závisí od konkrétneho spotrebiča.

Výstavba fasádneho alebo murovaného komína

Individuálna cenová ponuka.