Frézovanie-služby

Staré alebo neudržiavané komíny sú najčastejšou príčinou požiarov. Rekonštrukcie a udržiavanie komínov by sa malo robiť priebežne s dodržaním platných noriem.

Frézovanie a vložkovanie komína je najefektívnejší spôsob, ako zrekonštruovať starý komín. Frézovaním komína sa predĺži jeho životnosť a náklady sú nižšie v porovnaní s výstavbou nového komína.
Pri frézovaní komína sa odstránenia nánosy spaľovania, ako je decht a sadze, ktoré vznikajú počas využívania komína.
Po frézovaní je potrebné urobiť vložkovanie komína pre zabezpečenie protipožiarnej ochrany.

Dôvodov na rekonštrukciu, frézovanie a vložkovanie komínov je viac. Najčastejšie je to poškodenia komína vplyvom poveternostných podmienok. Tým sa sa poškodzuje nadstrešné komínové teleso aj vnútorný povrch komína. Komín sa orosuje, tvorí sa decht, ktorý sa usádza v komíne a zužuje sa prieduch. Najväčšie riziko je keď sa zapáli decht v komíne. Teplota komína dosiahne až 1200 °C a hrozí vznik požiaru.

Dôvod na frézovanie komína je tiež zmena vykurovacieho telesa alebo pri napojení nového spotrebiča kde treba zväčšiť priemer komína na zabezpečenie vhodných vykurovacích podmienok.

Frézovanie a rekonštrukcia je potrebná aj pri rekonštrukciách a kolaudáciách stavieb. Podľa vyhlášky o komínoch – vyhláška č. 401/2007 Z.z. je možné používať iba viacvrstvové komíny. Pri nesplnení bezpečnostných a zákonných predpisoch nie je možné dostať revíznu správu, ktorá je potrebná napr. pri uzavretí poistky na dom.

Pri výstavbe nového komína prebiehajú stavebné práce, ktoré trvajú aj viac ako týždeň na rozdiel od frézovania, ktoré je možné zrealizovať v priebehu jedného dňa v závislosti od priemeru a dĺžky komína.